Kai skausmas palieka pėdsaką. Apie nuoskaudas.

Ankstesnis
Aš tenorėjau išgirsti, kad tu su manimi. Apie artumą.
Kai skausmas palieka pėdsaką. Apie nuoskaudas.