Priešintis ar priimti? Ką daryti, kai vyksta tai, kas nepatinka?

Ankstesnis
Kaip priimti tai, kas nepatinka?
Priešintis ar priimti? Ką daryti, kai vyksta tai, kas nepatinka?