Priešintis ar priimti? Ką daryti, kai vyksta tai, kas nepatinka?

Ankstesnis
Pyktis: trumpa naudojimo instrukcija
Priešintis ar priimti? Ką daryti, kai vyksta tai, kas nepatinka?