Wes Hopper. Dėkingumo galia.

Ankstesnis
Geriausias tikslas – neturėti tikslo?
Wes Hopper. Dėkingumo galia.